0578575787

Zonnepanelen Veluwe voert reeds geruime tijd zonnepanelen. Door de inmiddels opgebouwde ervaring zijn wij instaat om de panelen efficiënt te plaatsen bij U. Arbeid is in deze qua onderdeel van Uw potentiële investering beperkt tot een minimum.

BTW voordeel

btw voordeel zonnepanelen

 

Per 1 maart 2013 is het btw-tarief voor het installeren tijdelijk verlaagd naar 6%. De btw zal per 1 maart 2014 weer naar 21% gaan. De installatiekosten zijn doorgaans zo’n 25% van de systeemprijs, waardoor een gemiddeld systeem nu bijna 5% goedkoper wordt.

 

Subsidie

Subsidiebudget is op

Voor de subsidieregeling zonnepanelen is voor 2012 en 2013 samen een budget van € 50.882.000,- beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken. Inmiddels zijn er meer aanvragen binnengekomen dan er subsidie beschikbaar is. Nu nog subsidie aanvraag indienen heeft dan ook geen zin. Er komt geen extra budget bij.

De komende weken zal Agentschap NL de aanvragen op volgorde van binnenkomst afhandelen, tot de datum waarop het budget wordt overschreden. Onder de aanvragen die AgentschapNL ontving op de dag dat het budget is opgegaan, zal worden geloot door een notaris. Aanvragen worden binnen 8 weken na ontvangst behandeld. Als u recent subsidie heeft aangevraagd, houd er dan rekening mee dat voor uw aanvraag geen budget meer beschikbaar is.

Vanaf de start van de regeling tot en met 7 augustus zijn er ruim 90.000 aanvragen binnengekomen.

 

Subsidiebedrag

Voor een zon-PV installatie met een een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een zonne-installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp (kilowattpiek) is als volgt berekend: de uitkomst van 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kilowattpiek. Het subsidiebedrag is in alle gevallen maximaal 650 euro subsidie.

Onder de daadwerkelijk gemaakte (aanschaf)kosten vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. Aanvragers krijgen geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de installatie minimaal 0,601 kilowattpiek zijn.

 

Burenvoordeel

Heeft U samen met Uw buren voornemens te investeren in zonnepanelen dan kunt U bij ons extra voordeel ontvangen. Neemt U hiervoor contact met ons op.

Besparing

bereken uw besparing op zonnepanelen

 

Bent U benieuwd wat U met Uw dak kunt besparen op jaarbasis?

Met onze online rekentool kunt U dit berekenen!

Tot slot komen wij voor een aanbieding op maat graag bij U kijken, hiervoor kunt U ons telefonisch of per email benaderen.

 

 

 

Social media

Volg ons